Totalleverandør av tjenester
innen Aqua Marine
Service-segmentet

KONSEPTUTVIKLING/DESIGN BYGGELEDELSE MANAGEMENT ISM

Totalleverandør
av tjenester innen
Aqua Marine
Service-segmentet

KONSEPTUTVIKLING BYGGELEDELSE MANAGEMENT ISM

Vi er en One-stop-shop for tjenester innen nybygging og drift av båter

Vi har gjennom de siste 15 årene vært involvert i 10 nybygg og en rekke ombygginger av båter innenfor Aqua Marine Service-segmentet; brønnbåter, prosessbåter, fôrbåter og servicebåter. Vi har bygget opp et unikt konsept som kan hjelpe selskap gjennom hele prosessen med (om)bygging og drift av båter – fra planlegging, finansiering, bygging, levering og daglige operasjoner/tjenester. I vår database har vi allerede en rekke konsepter tilgjengelig, som etter ønske kan skreddersys eller tilpasses, og mye av jobben er derfor gjort. Dette gir besparelser både når det gjelder tid og kostnader. Vårt betydelig nettverk av verft, leverandører, finansinstitusjoner og andre servicetilbydere, stiller vi selvsagt til rådighet for ditt prosjekt, slik at vi sikrer en så optimal løsning som mulig. Kontakt oss for en uforpliktende prat, vi er her for å lage bedre og mer kostnadseffektive løsninger for havbruksnæringen og dets leverandører