KONSEPTUTVIKLING / DESIGN

FLERE KONSEPT/DESIGN ER FERDIG UTVIKLET OG KLARE

Artic har flere konsepter for brønnbåter, prosessbåter og servicebåter, eller kombinasjoner av disse, ferdig tegnet og tilgjengelig. Konseptene har fokus på fleksibilitet, ESG og økonomi. Der det er behov for skreddersøm er det selvsagt fullt mulig, med våre design som utgangspunkt. Det viktige for deg som kunde av Artic er at våre konsept, vårt kontaktnett av verft og leverandører, og erfaring med denne type prosjekter, vil spare betydelig med tid og penger for deg som kunde. Artic har en dokumentert track-record på å levere konkurransedyktige og innovative løsninger, som vi gjerne forteller mer om i et møte.

BRØNNBÅTER

Vi har flere design klare

Brønnbåtflåten har økt kraftig i kapasitet de siste 5-10 årene. I samme periode har det vært en trend at båtene har blitt større, slik at de ikke lenger bare blir brukt til å frakte fisk – men også som behandlingsbåter (lus, AGD og andre parasitter).

Artic Group har konsepter klare både for tradisjonelle brønnbåter og større behandlingsbåter. Vi har tidligere bygget og levert brønnbåter til tredjeparter, der Artic Group har stått for hele prosessen fra utvikling, design, byggeledelse og levering Norge. Vår erfaring med bygging av slike båter gjør oss til en profesjonell og pålitelig samarbeidspartner dersom du planlegger å bygge en slik båt.

Brønnbåt Aqua Kvaløy - articgroup.no

PROSESSBÅTER

En ny generasjon prosessbåt er på vei

De siste årene har bløggebåter blitt mer og mer aktuelt, enten i form av større slaktebåter eller mindre nødslaktebåter.

Fordelen med denne typen båter er bl.a. at det er redusert svinn, særlig på svak og syk fisk. I tillegg egner denne type båter seg for hybridløsninger, slik som batteridrift, hvis man kobler seg opp mot et eller flere mottaksanlegg.

Artic Group har vært med på å utvikle en ny generasjon prosessbåt, med fokus på kvalitet, fiskevelferd og miljøvennlige løsninger. Vi har også utviklet en enklere løsning for den som ønsker mindre kapasitet, og for de som tenker mer i baner nødslakting.

Vi har løsningen og erfaringen dersom du planlegger å bygge en slik båt.

FÔRBÅTER

Artic Shipping AS revolusjonerte frakt av fiskefôr med sin berøringsfrie bulktransport løsning av fiskefôr

Frakt av fiskefôr skjedde tradisjonelt gjennom bruk av sekker og gravemaskin. Artic Group utviklet i samarbeid med EWOS en ny og revolusjonerende løsning, der fiskefôret ble fraktet bulk i tanker, og lastet og losset ved bruk av luft. Dette var en løsning som gjorde at fôret ble levert berøringsfritt fra fabrikk til oppdretter.

Senere utviklet Artic Group en kombinasjonsløsning, der portable tanker gjorde at båtene kunne frakte råvarer (fiskemel) i lavsesong og fiskefôr i høysesong. Dermed fikk man bedre utnyttelse av tonnasjen gjennom året.

Rederiet ble solgt i 2018, og var på den tiden det ledende rederiet for frakt av fiskefôr i verden – både i størrelse og i kraft av teknologiske løsninger. Vi er stolte av den suksesshistorien vi har hatt innenfor frakt av fiskefôr, og sammen med en rekke andre suksesshistorier mener vi at dette dokumenterer at vi har evne til innovasjon og utvikling innenfor Aqua Marine Service-segmentet.

Fôrbåt leverer i DP-mode - articgroup.no

SERVICEBÅTER

Artic Group har levert både nybygg og ombygde servicebåter til tredjeparter. Nytt og revolusjonerende skrogdesign er klart for levering.

Vi har opp gjennom årene bygget både tradisjonelle servicebåter, arbeidsbåter og båter som benyttes til avlusning, og levert de til tredjeparter.

Det å være først ute med innovasjon til en næring som er i stadig endring og vekst har vært vårt hovedfokus. For å være fremtidsrettet har vi det siste året jobbet med en ny fartøytype, som har en basis skrogform som gjør at den kan tilpasses kundens ønsker både innenfor service-, bløgging- og brønnbåt segmentet. Løsningen, vil revolusjonere måten å tenke rundt full utnyttelse av fartøyets lasteevne, samtidig som en reduserer klima avtrykk, bygger økonomisk gunstig og oppnår høy effektivitet i alle funksjoner om bord. Fartøy konseptene vil ha kombinasjonsløsninger (servicebåttjenester, ankerhåndtering, vask, avlusningstjenester, bløgging/slakt etc), for å optimalisere lønnsomhet og miljøprofil på den enkelte båt. Våre konsepter mener vi derfor vil bidra til økt lønnsomhet for rederiene og bedret bærekraft for havbruksnæringen som helhet i årene som kommer.

Vi forteller gjerne mer om våre konsepter i et møte. Vi tilpasser og bygger det fartøyet som du ønsker.