Stan Shipping Ltd.

Bemanning

Vår lange erfaring innen maritim industri garanterer tjenester av høyeste kvalitet. Til rederier og fartøyforvaltere som er interessert i å ansette sjøfolk fra Polen og andre østeuropeiske land, tilbyr vi våre profesjonelle tjenester innen rekruttering og personaladministrasjon. Vi rekrutterer dekksoffiserer, ingeniører, dekks- og motorvurderinger og tilbyr også mannskap til alle typer fartøy.

Vi sertifiserer mannskap i vårt eget Offshore Training Centre

Offshore Training Centre - articgroup.no

ISM

ISM-koden, ISM-normen, eller ISM-forskriften: International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM-Code) er et regelverk vedtatt gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) som setter overordnede rammer for sikker drift av skip. De fleste fartøy med bruttotonnasje på 500 tonn eller mer må følge ISM-koden ved å ha et sikkerhetsstyringssystem og et gyldig sikkerhetsstyringssertifikat.

KONTAKT

Les mer om våre tjenester her: