STOLT HISTORIE

STOLT HISTORIE

Lang og stolt historie

Artic Group har en lang og stolt historie med å bygge og drifte skip i Aqua marine service-segmentet. Selskapet startet reisen med fiskefôrtransport og var verdens ledende aktør både når det gjaldt teknologi og størrelse da virksomheten ble solgt i 2018.

Artic Group har vært involvert i 10 nybygg og mange ombygginger de siste 15 årene. Per nå er vi involvert i bygging av et prosesseringsfartøy for en tredjepart i Spania. Vi har mer enn 5 «ready to go» design i våre bøker, for å forkorte perioden fra planlegging til levering for våre kunder.

Ove N. Vilnes - Artic Group AS

Ove Vilnes

Gründer og innovatør gjennom de siste 35 år

Ove Vilnes har nærmest vokst opp med saltvann i årene. Han kommer fra en fiskerfamilie på Atløy, og lærte seg tidlig å ta i et tak. Fra han var 12 år hadde han fast sommerjobb om bord i familien sin snurper – Vilnes senior. Framtidsplanene var spikret, og det var aldri tvil om at Ove skulle jobbe på sjøen. Han tok kystskippereksamen i militæret og mønstra på som styrmann på Vilnes sr. Etter noen år tok han skippereksamen ved Bergen Maritime, og så gikk vegen videre som megler av sjarker og andre båter, i lag med Noralf Lekva.

I 1987 så Artic Shipping dagens lys, og året etter kjøpte de sin første lastebåt. De frakta dyrefôr for Felleskjøpet, i tillegg til annen last rundt om i fylket. Det var stor aktivitet med skipsmegling utover 90-talet. Fra 1993 fraktet Artic Shipping AS fiskefôr for Felleskjøpet, som senere ble  NorAqua – som igjen fusjonerte med Ewos rundt 2000.

Artic samarbeidet tett med fôrprodusenten for å forbedre transportløsningene, og i 2001 vart transport av fiskefôr revolusjonert. Sammen med Ewos utviklet de bulk-transport, det vil si emballasjefritt fôr – rett fra fabrikk til båt og oppdretter. Systemet ble stadig videreutviklet – og da Artic Fjord stod ferdig i 2004, hadde den et unikt laste- og lossesystem, der fôret ble losset med luft. Dette er både skånsomt og hygienisk, og med lange lossekraner og egne vekter om bord blir jobben utført svært rasjonelt – uten fare for å dra med seg smitte fra anlegg til anlegg. Dette lossesystemet er utviklet av gründer Ove Vilnes i samarbeid med EWOS ved Ernst Strøm.

Ove Vilnes har hele tiden vært innovativ og nytenkende. Målet hans har alltid vært å levere det kundene ønsker. Det er mindre behov for frakting av fiskefôr i vintermånedene, men derimot økende behov for frakt av råvarer til fôrfabrikkene. Siden råvarer og fiskefôr ikke kunne fraktes i samme tankene, så et nytt pilotprosjekt dagens lys i 2010. Pilotprosjektet «Artic Ocean» var en kombibåt, der en nytta løse portable tanker for fiskefôr – og utenom sesong tok en ut fôrtankene og fraktet råvarer. Pilotprosjektet ble etterfulgt av nybyggene «Artic Fjell» og «Artic Junior».

Selskapet vokste jevnt og trutt utover på 2000-talet. Stadig nye båter med ny og innovativ teknologi så dagens lys. Suksessfaktoren til Artic Group har vært lysten og viljen til hele tiden å tenke nytt – slik at en alltid kan levere det kunden etterspør. De senere årene har selskapet hatt fokus på å utvikle nye og innovative konsepter, og valgte derfor i 2018 å gå aktivt inn for å selge de ståleiende rederiene i gruppen. Artic Group har i dag ingen skipseiende selskaper i gruppen, da fokuset er å selge og levere de konsepter som er utviklet til tredjeparter.

Ove Vilnes er opptatt av at mat er viktig til alle tider – og har engasjert seg i utvikling av båter som server oppdrettsnæringen. Han har derfor utviklet og solgt både brønnbåter og servicebåter til tredjeparter. Nå nylig har Ove Vilnes, i samarbeid med Maritime Engineering og selskapet Samlaks, utviklet prosessbåten MS «Fonnalaks». Dette er et unikt og framtidsretta konsept med vekt på fiskevelferd, kvalitet og bærekraft. MS «Fonnalaks» er p.t. under bygging i Spania, og skal etter planen leveres i 1H 2022.

Grønn framtid og bærekraft er viktige stikkord for alle Artic Group og gründer Ove Vilnes sine satsinger framover. Dette er nødvendig for å opprettholde attraktiviteten til skipene i annenhåndsmarkedet, men også for å bidra til å gjøre havbruksnæringen enda mer bærekraftig enn det den er i dag. Nye skipskonsept er under utvikling og vil bli presentert fortløpende i årene som kommer.

Milepæler i Artic Group sin historie

 • 1987

  Artic Shipping grunnlagt

  Gründerene Noralf Lekva og Ove Vilnes.
  Mekling av sjarker og båter.

 • 1988

  Kjøpte den første lastebåten

  Kontrakt om frakt av dyrefôr for Felleskjøpet. Transport av Leca + diverse fraktoppdrag i Sogn og Fjordane

  1988

 • 1993

  Fiskefôr for Fellseskjøpet

  Kontrakt med Felsekjøpet som seinare vart NorAqua – som igjen fusjonerte med Ewos i 2000.

 • 1995

  Kjøpte ny "Syklus"

  Transport for Felleskjøpet Fiskefôr

  1995

 • 2001 - 2004

  Utvikla ny transportmetode

  Sammen med Ewos utvikla ein ny metode for bulktransport av fiskefôr. Ewos bygde pilot i Florø og Artic utvikla ny båt i lag med Multi Maritime. Fabrikk og båt tilpassa berøringsfri levering i DP-mode.

 • 2004

  Artic Fjord

  Verdas første båt med bulk- / berøringsfri levering. Vekter om bord medførte bedre kapasitet og kontrollrutiner. Alle kontroll- og styringsfunksjoner om bord ble flyttet til broa.

  2004

 • 2007

  Artic Lady

  Bulkskip med godkjente vekter om bord. Styring av losseanlegg og bulktankene fra broen. Kontaktfri levering av fiskefôr.

 • 2010

  Artic Ocean

  Pilotprosjekt der en kombinerte last av råvarer og fôr, ved hjelp av portable fôrtanker inne i båten.

  2010

 • 2014

  Artic Fjell og Rubin

  Verdens første kombiskip med den mest fleksible og kostnadseffektive løsningen pga. den modulbaserte metoden for lasting. Skipene frakter fôr i både silo og sekk, i kombinasjon med råvaretransport i lavsesong.

 • 2015

  Artic Sea Service

  Servicebåt for oppdrettsnæringa. Notvask, ROV, fortøyningsarbeid og lusebehandling.

  2015

 • 2015

  Firda Fighter

  Nybygg servicebåt, levert til oppdretter. Utstyrt med Optilicer for avlusing.

 • 2016

  Artic Junior

  Kombibåt som fraktar både råvarer og ferdigvare / fiskefôr for Ewos. Utstyrt med ny type losseanlegg utvikla av Ove Vilnes.

  2016

 • 2018

  Salg av rederi

  Alle fraktebåtene solgt. Ingar Fiskerstrand og Rune Førde leder Artic Group.

 • 2018

  Aqua Tromøy

  Nybygg. Moderne og effektiv brønnbåter, med verdens største RO anlegg. Produserer 6 millioner liter vann per døgn.

  2018

 • 2019

  Aqua Kvaløy

  Samme type båt som Aqua Tromøy, levert til kunde.

 • 2019

  Service oppdrett

  Satsing på serviceoppgaver for oppdrettsnæringen.

  2019

 • 2020

  Konsept solgt til kunde

  Slakteri- og servicebåt , for levering av oppdrettsfisk til slakteri. Artic Group har byggeledelse for prosjektet i Spania.

 • 2021

  Oppkjøp

  Kjøp av Stan Shipping Ltd. – Polen

  2021

 • 2021

  Bærekraftig framtid

  Artic Group satsar for framtida, med bærekraft i alle ledd.