MANAGEMENT

ARTIC HAR LANG ERFARING MED DRIFT AV BÅTER

Artic har i løpet av de siste årene redusert rederidriften for å kunne fokusere på konsepter og design. Vi har beholdt management av båter som tjeneste, og vi bistår rederier med den daglige driften, mannskapsbytter, teknisk og klasse/ISM. Dette er en tjeneste vi tilbyr til en fast årlig pris. Vi kan således tilby å forenkle hverdagen til reder også etter at et skip er levert.

De siste 15 årene har Artic hatt management for et 20-talls fartøy, og har inngående kunnskap til denne type tjeneste. Vår database består av et betydelig antall mennesker fra Europa, enten via Oro Shipping AS i Norge eller Stan Shipping Ltd. i Polen.

Artic forenkler din hverdag etter at skipet er levert

Vår erfaring og vårt tjenestespekter gir deg trygghet i den daglige driften:

  • Som kunde får du tilgang til våre gode mannskapsressurser både i Norge og i utlandet, noe som gjør at driften av fartøyene aldri stopper pga. personell eller kompetansemangel. Teknisk off-hire må begrenses ved hjelp av gode rutiner og oppfølging på teknisk drift. Vår stab er spesialister innen alle fag som omfatter drift av fartøy, inkl. elektro, maskin og automasjon. Et stort kontaktnett mot aktuelle leverandører i Norge og i Europa, gjør at vi kan rette feil og skaffe reservedeler/verkstedplass på svært kort tid. Effektiv igangsetting og ferdigstillelse oppnås via god planlegging og hands on oppfølging.
  • Gjennom vårt oppkjøp av Stan Shipping Ltd. i 2021 har vi styrket vår evne til crewing gjennom deres betydelige database av kompetent mannskap. I tillegg kan vi gjennom Stan Shipping også tilby ISM-tjenester og opplæring/sertifisering av mannskap via Offshore Training Centre.
  • Kontakt oss gjerne for en prat om drift av dine skip.