Enwa leverer ferskvannsanlegg for behandling av laks

Ferskvannsproduksjon på 6 millinoner liter/dag

Enwa leverer ferskvannsanlegg for innbygging i brønnbåt med kapasitet på hele  6,0 millioner liter vann pr. døgn.
DESS Aquaculture Shipping AS (DAS) har nylig kontrahert 2 nye store brønnbåter fra Artic Group (bilde av båten) med en kapasitet  for ferskvannsproduksjon på 6000 qm vann pr. dag (6 millioner liter). Båtene er 76 meter lange og har en bredde på15 meter.

Ferskvannsbehandling – den mest effektive behandlingen
Ferskvannsbehandling seiler opp som den mest effektive, skånsomme og bærekraftige behandlingen av laks. Produksjon av store mengder ferskvann til en lav kostnad kombinert med effektiv innbygging i kompakte og spesialiserte fartøy krever betydelig kunnskap og erfaring. Samarbeidet mellom Artic Group, SEACON og Enwa vil frembringe et fartøy med kapasiteter som ved leveranse vil være et fartøy som setter en ny standard i bransjen, uttaler prosjekt og utviklingsleder i Dess Aquacultur shipping AS, Henrik A Larsen.

Les mer på enwa.no